Vakantierooster

Vakantierooster  schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie 25-10-21 t/m 29-10-21
Studiedag 16-11-21
Kerstvakantie 24-12-21 t/m 07-01-22
Voorjaarsvakantie 25-02-22 t/m 04-03-22
Studiedag 16-03-22
Paasvakantie 15-04-22 t/m 18-04-22
Meivakantie 25-04-22 t/m 06-05-22
Hemelvaart 26-05-22 t/m 27-05-22
2e Pinksterdag 06-06-22
Studiedag + de dag erna vrij 23-06-22 t/m 24-06-22
Zomervakantie 22-07-22 t/m 02-09-22

Vakantierooster  schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie 24-10-22 t/m 28-10-22
Kerstvakantie 26-12-22 t/m 06-01-23
Voorjaarsvakantie 20-02-23 t/m 24-02-23
Paasvakantie 07-04-23 t/m 10-04-23
Meivakantie 24-04-23 t/m 05-05-23
Hemelvaart 18-05-23 t/m 19-05-23
2e Pinksterdag 29-05-23
Zomervakantie 17-07-23 t/m 25-08-23

Het vakantierooster wordt nog aangevuld met studiedagen waarbij de leerlingen vrij zijn.

Door het 5-gelijke-dagen-rooster is er ruimte om, naast de reguliere vakanties, extra vrije dagen in te plannen. Deze zijn opgenomen in het vakantierooster en worden elk jaar bepaald in overleg met de GMR.

De studiedagen zijn onderwijsvrij voor leerlingen, deze dagen worden gebruikt voor bijscholing van het team. Op de studiedagen wordt er bij voldoende animo bij OKC De Reiger in Heinkenszand en bij OKC De Linden in ‘s-Gravenpolder een Talentdag georganiseerd waar uw kind gratis aan mee kan doen.
Tijdens de Talentdag worden er tussen 8.30 uur en 14.00 uur meerdere workshops aangeboden op het gebied van sport, educatie, muziek en koken. Tijdens de workshops staat het plezier van de kinderen centraal, maar ook het ontwikkelen van verschillende vaardigheden op een speelse manier.