Onderwijs

Indeling
Binnen ons kindcentrum werken we met een stamgroep voor de kinderen van leerjaar 1 t/m 4 en een stamgroep voor de kinderen van leerjaar 5 t/m 8. De kinderen starten de dag in hun vaste stamgroep en gedurende de dag splitst de groep zich op. Er is hiervoor naast de vaste leerkracht altijd een paralelleerkracht beschikbaar, die de leerlingen begeleidt na de instructie van de leerkracht. Zo kunnen we ons aanbod beter laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van uw kind; we bieden hiermee onderwijs op maat. Naast de gezamenlijke instructiemomenten is er ook veel ruimte voor zelfstandig werken. Dankzij adaptieve leermethodes krijgt uw kind precies de juiste hoeveelheid uitdaging op het gebied van taal en rekenen. ’s Middags wordt er veelal thematisch gewerkt, waarbij er veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van 21e-eeuw vaardigheden.

Het pedagogische uitgangspunt is dat kinderen van en met elkaar leren en dat ze steeds zelfstandiger worden. Het is voor uw kind een belangrijke ervaring om eerst tot de jongsten en later tot de oudsten in een groep te behoren. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de sociale ontwikkeling.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo op zijn eigen niveau. Dankzij deze organisatie van ons onderwijs kunnen we veel beter aansluiten op de leerbehoefte van ieder kind afzonderlijk. De leerlingen krijgen de tijd die ze nodig hebben en de leermethode die het beste bij hen past. Zo krijgt ieder kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen

Onze leerkrachten zijn gemotiveerd om uw kind maximaal te laten groeien en ontwikkelen.

Schooltijden
Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z’n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. Op onze school geldt een vijf gelijke dagen model, waarbij elke lesdag van 8.30 uur tot 14.00 uur duurt.

Pauze
’s Ochtends is er pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur.

Van 12.00 uur tot 12.30 uur eten de kinderen gezamenlijk met de leerkracht in de klas of lekker buiten als het weer het toelaat. Er is daarna nog tijd om buiten te spelen. De kleuters spelen aansluitend om 12.30 uur buiten, zo hebben zij een half uur om te eten. Deze overblijf is gratis. Uw kind neemt eten en drinken mee voor in de pauze en voor tussen de middag. Bijvoorbeeld fruit, brood, een cracker en melk of sap (geen frisdrank). Alles met mate en bij voorkeur geen snoep. Kauwgom is niet toegestaan.
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend eten de kinderen gezamenlijk een stukje zelf meegebracht fruit.

Talent voor de Toekomst
Regelmatig worden na schooltijd verschillende workshops aangeboden voor Talent voor de Toekomst.
Deze zijn leuk, leerzaam en vallen binnen 4 pijlers:
1. Kunst & Cultuur
2. Wetenschap & Educatie
3. Natuur & Techniek
4. Sport & Spel

De workshops zijn gericht op ontwikkelingen en er worden vaardigheden aangeleerd die van pas komen op school, het voortgezet onderwijs en de kennismaatschappij